Diensten

Wat wij doen voor uw installatie

Door het koppelen van de diverse installaties in uw woning of gebouw is het mogelijk intelligentie toe te voegen.

Wij werken klantgericht. Dit wil zeggen dat wij niet alleen luisteren naar uw wensen maar tevens willen begrijpen hoe en waarom deze zijn ontstaan. Zo kunnen wij nog beter aansluiten op uw wensen en verwachtingen. In de wereld van de automatisering word niets aan zijn lot over gelaten. Om alle wensen goed te kunnen realiseren is een systematische aanpak onontkoombaar. Wij nemen dan ook elk onderdeel serieus en werken stap voor stap door het project. Door de jarenlange ervaring in de installatiewereld kunnen wij ons heel goed inleven in uw installatie. Hoewel wij ons niet bezig houden met de specifieke installatiedelen denken wij graag met u mee hoe deze geoptimaliseerd zou kunnen worden.

Diensten

Of het nu over een eengezinswoning of een kantorencomplex gaat, de vraag naar comfort en flexibiliteit voor het beheer van o.a. luchtbehandeling, verlichting en toegangscontrole neemt toe. Gelijktijdig wordt het efficiënter gebruik van energie steeds belangrijker. Meer comfort en veiligheid gekoppeld aan een lager energieverbruik kan enkel met intelligente besturings- en controlesystemen. Wij doen dit met KNX.

Advies

Tijdens de eerste besprekingen verzamelen wij uw wensen en worden (bestaande) installatiedelen besproken. In combinatie met het gebouwtype wordt deze informatie samengevoegd tot een compleet advies voor de aan te leggen woning- of gebouwautomatisering. Tevens bieden wij de mogelijkheid om concepten aan te leveren voor toepassing in ontwerpen en bestekken.

Voor de meest optimale situatie is het van belang dat wij zo vroeg mogelijk in het bouwproces mee kunnen denken, zodat de juiste materiaal keuze wordt gemaakt en er geen zaken over het hoofd worden gezien. Mede om in een later stadium enorme kosten te voorkomen.

Beleef het gemak Woning- en gebouwautomatisering

Om u een indruk te geven wat de gemakken zijn van woning- en gebouwautomatisering kunt u een afspraak maken in onze showroom.

Engineering

Tijdens het ontwerp wordt in overleg met u en/of de installateur de keuze van de materialen bepaald. Dit word uitgewerkt in tekeningen zoals plattegronden en schema’s. Indien van toepassing word hier een functiematrix aan toegevoegd.

In deze fase wordt een eerste aanzet gemaakt voor de layout van de bediening. Dit kan op een bedienscherm, smartphone en/of tablet.

Beleef het gemak Woning- en gebouwautomatisering

Alle bedieningspanelen en applicaties waar u uw installie mee bediend, worden gebruiksvriendelijk en inuitief opgezet om het gebruikersgemak en plezier te vergroten

Programmering

Een volledige programmering realiseren wij in ETS; de specifieke bewerkingssoftware voor KNX. Ook de software voor een eventuele visualisatie wordt intuitief en volledig naar uw wensen aangebracht.

De vastgoedmarkt wordt overspoeld door fabrikanten van intelligente KNX systemen die gebruikers in staat stelt de kwaliteit van woningen en/of utiliteitsgebouwen te verbeteren. BMS Engineering heeft de mogelijkheid elk willekeurig fabricaat dat KNX gecertificeerd is te programmeren. De keuze van het te selecteren fabricaat is dus geheel aan u. Tijdens de programmering wordt het programma opgezet conform uw ontwerp. In dit programma worden de KNX modules en de KNX veldcomponenten (pulsdrukkers, bewegingsmelders, etc.) geprogrammeerd. Daarnaast kan een complete visualisatie worden aangebracht. Tevens is het mogelijk de installatie te programmeren voor een koppeling aan de aanwezige ethernet installatie (LAN) in het gebouw.

In bedrijfstellen met persoonlijke uitleg

Omdat u dagelijks met de installatie bezig bent geven wij u een persoonlijk uitleg over hoe alles werkt. Tevens kunnen wij opmaat gemaakte handleidingen leveren zodat u altijd iets kunt nalezen

Inbedrijfstellen

Een heel belangrijk onderdeel bij een KNX installatie is het inbedrijfstellen.
Dit word gedaan inclusief testen en het geven van gebruikers instructie.

Voor het in bedrijf stellen wordt de adressering en programmering aangebracht in de KNX modules, veldcomponenten en bedienscherm(en). De gehele installatie wordt getest en in bedrijf gesteld.
Hierbij dient de gehele elektrotechnische en overige  installaties in het gebouw aangebracht, gereed en in bedrijf te zijn zodat eventuele koppelingen met die installatiedelen ook beproefd kunnen worden. Na het in bedrijf stellen kan een gebruikersinstructie worden gegeven.