Meer over woning- en gebouwautomatisering

Wat is KNX?

KNX (gebouwautomatisering en/of domotica) laat losse voorzieningen zoals verlichting, klimaatbeheersing, bewaking en toegangscontrole ‘met elkaar communiceren’. Het resultaat is meer comfort, veiligheid, rendement en efficiency.
Een domotica-systeem is intelligent. Het kan beslissingen nemen, een aantal handelingen uitvoeren, berekeningen maken of gegevens opslaan om ‘onnodige’ handelingen te voorkomen. Zo wordt een bijdrage geleverd aan lagere exploitatiekosten en het gebruik van de voorzieningen in de woning of het utiliteitsgebouw worden vergemakkelijkt.

BMS Engineering past KNX als automatiseringssysteem toe.

In de meest eenvoudige vorm wordt het koppelen van de voorzieningen gerealiseerd met een eenvoudige tweedraads verbinding (zogenaamde busleiding). De kleinst mogelijke vorm wordt een lijn genoemd. Op deze lijn worden de deelnemers (schakelaars, armaturen, bedienschermen, enz.) aangesloten. Het KNX-systeem werkt decentraal en heeft geen PC of andere speciale controle-unit nodig na de inbedrijfsteling. De “intelligentie”, respectievelijk de geprogrammeerde functies, zijn opgeslagen in de deelnemers zelf. Iedere deelnemer kan informatie uitwisselen met andere deelnemer door middel van telegrammen.

Deelnemers kunnen bestaan uit sensoren en actoren. Onder sensoren worden bedienelementen, helderheidsopnemers, windopnemers, thermostaten, enz. verstaan. Actoren kunnen onder andere uit schakelaars, dimmers en jaloezie-sturingen bestaan. Sensoren geven informatie zoals schakelopdrachten of meetwaarden in telegram-structuur over de buslijn door aan de ontvangapparaten (actoren). De actoren nemen de uitgezonden berichten van de sensor op en zetten deze informatie om in acties (aan/uit, dimmen, op/neer,…). Een visualisatie op een PC of met een touch paneel biedt een volledig overzicht van de installatie, die men zo vanaf een centraal punt kan bedienen. Ook extra functies zoals scènes en tijdsfuncties worden hiermee gerealiseerd en ingesteld.

Een KNX installatie heeft veel voordelen

Uw gebouw uitrusten met een KNX installatie levert u veel voordelen op deze pagina zullen wij u hier alles over vertellen. Mocht u na het lezen van de voordelen toch nog vragen hebben neem dan gerust contact met ons op.

Wie is KNX

De drijvende kracht achter KNX is de KNX Association. Een groep van toonaangevende bedrijven actief op vele vlakken van huis- en gebouwautomatisering. Op dit moment telt de KNX Association meer dan 400 leden, die meer dan 80% van de in Europa verkochte apparatuur voor dit toepassingsgebied vertegenwoordigen. Deze bedrijven promoten als gemeenschappelijk doel, de ontwikkeling van gebouwenautomatiseringssystemen in het algemeen en KNX als de wereldwijd enige open STANDAARD voor alle toepassingen voor de huis- en gebouwautomatisering in het bijzonder.

KNX is als internationale standaard (ISO/IEC 14543-3), als Europese standaard (CENELEC EN 50090 en CEN EN 13321-1) en als Chinese standaard (GB/Z 20965) erkend. Met KNX is de toekomst dus verzekerd. KNX producten van verschillende fabrikanten kunnen perfect met elkaar gecombineerd worden. Dit probleemloos samenwerken en de naadloze integreerbaarheid worden d.m.v. het KNX handelsmerk gegarandeerd. Dit is waarom KNX wereldwijd de enige open STANDAARD voor alle toepassingen van huis- en gebouwautomatisering is.

Een grote plus voor elk type gebouw, van het kantorencomplex tot het gemiddelde huishouden. Maakt niet uit welk soort gebouw, KNX opent compleet nieuwe mogelijkheden voor het beheren van gebouwen en dit tegen een aanvaardbaar kostenplaatje. KNX biedt oplossingen waar conventionele installatietechnologieën alleen maar met aanzienlijke inspanningen inzetbaar zijn. Met één enkel touch-paneel kunnen alle toepassingen in een huis of gebouw bestuurd worden. Van de verwarming, ventilatie en toegangscontrole tot de huishoudtoestellen. KNX maakt compleet nieuwe manieren van comfortverhoging, beveiliging, en energiebesparing in huizen en gebouwen mogelijk.

Video afspelen

Het ontstaan van KNX

In de vroege jaren 90 zijn met Batibus, EIB en EHS de voorgangers van KNX ontstaan. Op dat ogenblik kon niemand de toekomstige ontwikkeling voorzien. Deze drie heel belangrijke oplossingen voor de huis- en gebouwautomatisering van Europese herkomst probeerden aanvankelijk hun markten afzonderlijk te ontwikkelen en hun eigen plaats in de Europese standaardisering te vinden. Batibus had vooral succes in Frankrijk, Spanje en Italië, EIB in Duitstalige en Noordse landen. Fabrikanten van wit- en bruingoed prefereerden vooral de EHS oplossing.

In 1997 besloten de drie consortiums te fuseren en gemeenschappelijk de markt voor intelligente huizen te ontwikkelen. Het doel hierbij was de ontwikkeling van een nieuwe industriële standaard en deze als internationale standaard te erkennen. De KNX specificatie werd in het voorjaar van 2002 door de nieuw opgerichte KNX Associatie gepubliceerd. Deze is gebaseerd op de EIB specificatie, aangevuld met nieuwe configuratiemechanismen en transmissiemedia die oorspronkelijk door Batibus en EHS werden ontwikkeld.

In december 2003 werden zowel het KNX protocol als de twee transmissiemedia TP (Twisted Pair) en PL (Powerline) goedgekeurd door de Europese nationale commissies en werden door de CENELEC Bureau Technique als Europese standaard EN 50090 bevestigd. Het KNX Radio Frequency communication medium (draadloze communicatie) werd in mei 2006 erkend. Ook de koppeling van KNX op andere automatische systemen is internationaal gestandaardiseerd: zowel de US ANSI/ASHRAE standaard 135 als de ISO 16484-5 documenteert de configuratie tussen KNX en BACnet.